À la Bon'Aventure

Participatieve Duurzaame Wijk

_1100042

(version française ici)

Zijn steentje willen bijdragen tot een betere wereld is een positieve houding, die wie ook, waar hij zich bevindt, zich als doel stelt. Een groep Jettenaren, die derhalve gebeten is door hetzelfde virus, heeft dan ook positief gereageerd op de oproep van het Brussels Instituut voor het Beheer van het Leefmilieu om een project op te richten voor een Participatieve Duurzaame Wijk.

Duurzaam… de wijk zal de sociale aspecten betreffende het leefmilieu binden aan langlopende kwesties en terzelfdertijd beantwoorden aan de behoeften van de huidige generaties zonder afbreuk te doen aan deze van de toekomstige generaties.
Participatief… de bewoners, de scholen, de verenigingen van de wijk zullen zich inzetten voor het gemene goed en een betere samenleving.

quartier-bon-aventure

Omringd door het Dieleghembos, het koning Boudewijnpark, in de nabijheid van het Jeugdpark, de participatieve duurzame wijk A la Bon’Aventure, en diens buurt maakt in zijn geheel deel uit van een groene gemeente, in alle zinnen van het woord. Daarbij behoren ook andere duurzame aktiviteiten zoals de SEL, La Ruche qui dit oui, Le Rayon vert, Reciprocity, de Biokorven, meer dan 700 zonnepanelen, die aangebracht zijn in de gemeente met de steun van de participatieve cooperatieve Energiris, de lokale landbouwmarkt Jette Met,  de Centre d’entraide, de Repaircafé, enz.

Sommige bewoners zijn vastbereid om deze challenge aan te gaan : namelijk het ontwikkelen van een constructieve dynamiek en het versterken van de solidariteitsbanden. Niettegenstaande de diversiteit van de bevolking van deze wijk, zullen de bewoners samen de krachten bundelen en zullen zij hun ervaringen en hun bevoegdheden delen zonder afbreuk te doen aan de waarden van een wijk, waar het fijn is om te leven!

Heden ten dage zijn de basiselementen ervan reeds vastgelegd. Andere bewoners van de wijk staan klaar om de gelederen te vervoegen meegesleept door 2 dynamische en geestdriftige projecten: met name Les Incroyables comestibles, die zijn inspiratie vindt in het Engelse Todmorden en voorts de blogkrant « A la Bon’Aventure », die jullie aan het lezen zijn.

Het is zo dat de naam van onze participatieve en duurzame wijk « A la Bon’Aventure » heel spontaan is ontstaan en meteen ook het begin van zijn historiek!